Zakres działań Fundacji:

Wsparcie kobiet w powrocie do normalnego życia po przeżytych traumach takich jak prostytucja, przemoc domowa, kara pozbawienia wolności.

Przeciwdziałanie przestępstwu handlu ludźmi w obszarze sex biznesu oraz pracy przymusowej poprzez profilaktykę, interwencję oraz readaptacje.

Budowanie świadomego społeczeństwa poprzez kampanie społeczne.

tel. +48 518 300 011