Konferencje

Nasze konferencje stwarzają okazję do współpracy i tworzenia sieci kontaktów,

pozwalając uczestnikom uczyć się na wzajemnych sukcesach i wyzwaniach w dziedzinie walki z handlem ludźmi. Dzięki wymianie informacji i pomysłów konferencje przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych strategii i podejść do zwalczania handlu ludźmi.

Czym i po co są konferencje

Te działania na rzecz podnoszenia świadomości mają zasadnicze znaczenie dla mobilizowania poparcia społecznego i przyciągania uwagi decydentów i ogółu społeczeństwa, co może prowadzić do zwiększenia zasobów i wsparcia dla inicjatyw zwalczania handlu ludźmi

Dodatkowo konferencje w postaci paneli i sesji prowadzonych przez ocalałych mogą inspirować i motywować uczestników do podejmowania działań i stawania się aktywnymi sojusznikami.

Dzięki wymianie informacji i pomysłów konferencje przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych strategii i podejść do zwalczania handlu ludźmi.

Fundacja zorganizowała już wydarzenia takie jak:
październik 2022 r.

Konferencja w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi na Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

pozwoliła ona uczestnikom uczyć się na wzajemnych sukcesach i wyzwaniach
w dziedzinie walki z handlem ludźmi. Dzięki wymianie informacji i pomysłów konferencje przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych strategii i podejść do zwalczania handlu ludźmi.
październik 2022 r.

Konferencja „Wartość kobiety, czy można ją zmierzyć?

Przeciwdziałanie Przestępstwu Handlu Ludźmi”, Warszawa Dom kultury Lira Goście : Nadkom. Aleksandra Borucka – Komenda Główna Policji, Ppłk Agnieszka Bochniewicz – Centralny Zarząd Służby Więziennej
Marzec 2023r.

Konferencja "Dzielna Kobieta"

Przyczyń się do zmian

Pomóżmy razem ludziom w potrzebie

“Możesz zdecydować, by odwrócić wzrok, ale już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie widziałeś…”

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Social media

Odwiedź nas 

Polityka prywatności

Regulamin