Nasze projekty

Nie daj się kupić,
nie jesteś na sprzedaż
Projekt 2 realizowany w ramach perspektywy czteroletniej 2022-2025, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej o przestępstwach związanych z handlem ludźmi. W ramach przedsięwzięcia organizowane są konferencje i spotkania z osobami zawodowo oraz wolontaryjnie zaangażowanymi w zwalczanie zjawiska, a także osób szczególnie narażonych na przestępstwa tego rodzaju. Dodatkowo prowadzony jest portal www.niedajsiekupic.pl, który agreguje najważniejsze informacje związane z szeroko rozumianym handlem ludźmi, m.in. raporty, informacje ze świata oraz wydarzenia edukacyjno-prewencyjne, a także ułatwia dotarcie do odpowiednich komórek wsparcia i pomocowych.
Biuro Pomocy
Biuro pomocy, prowadzone przez Fundację, pomaga kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez zajęcia z psychologiem, terapeutą oraz interwentem kryzysowym.
Libertas

Celem realizowanego projektu było przeciwdziałanie handlowi ludźmi w kobiecych jednostkach penitencjarnych, poprzez specjalistyczne zajęcia z psychologiem.

Street working
Projekt realizowany poprzez pracę na tzw. ulicy z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach, wynikających z tego typu aktywności oraz przekonanie kobiet o możliwości podjęcia zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.
Misje humanitarne

Fundacja organizuje i transportuje dary dla osób potrzebujących, jedncześnie prowadząc misję edukacyjną wśród osób zagrożonych handlem ludzi – imigrantów i osób zainteresowanych migracją.

“Możesz zdecydować, by odwrócić wzrok, ale już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie widziałeś…”

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Social media

Odwiedź nas 

Polityka prywatności

Regulamin