Nasze projekty

Nie daj się kupić,
nie jesteś na sprzedaż

Projekt realizowany w ramach perspektywy czteroletniej 2022-2025, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej o przestępstwach związanych z handlem ludźmi. W ramach przedsięwzięcia organizowane są szkolenia  konferencje oraz kongresy.
Dodatkowo prowadzona jest strona internetowa www.niedajsiekupic.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje związane z szeroko rozumianym handlem ludźmi, m.in. raporty, wydarzenia ze świata oraz informacje edukacyjno-prewencyjne.

Biuro Pomocy
Biuro pomocy, prowadzone przez Fundację, pomaga kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez zajęcia z psychologiem, terapeutą oraz interwentem kryzysowym.
Libertas

Celem realizowanego projektu było przeciwdziałanie handlowi ludźmi w kobiecych jednostkach penitencjarnych, poprzez specjalistyczne zajęcia z psychologiem.

Street working
Projekt realizowany poprzez pracę na tzw. ulicy z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach, wynikających z tego typu aktywności oraz przekonanie kobiet o możliwości podjęcia zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.
Misje humanitarne

Fundacja organizuje i transportuje dary dla osób potrzebujących, jednocześnie prowadząc misję edukacyjną wśród osób zagrożonych handlem ludźmi – imigrantów i osób zainteresowanych migracją.

“Możesz zdecydować, by odwrócić wzrok, ale już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie widziałeś…”

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Social media

Odwiedź nas 

Polityka prywatności

Regulamin