O nas

Fundacja Czas Wolności jest organizacją realizującą zadania pożytku publicznego, powstałą w 2015 r.

w Warszawie. Prezesem Fundacji jest działaczka społeczna i dyplomowana mediatorka Agata Witkowska. Do głównych zadań misyjnych zalicza się przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wspieranie dzieci – ofiar przestępstw seksualnych. Fundacja Czas Wolności jest członkiem Zespołu ds. Koordynacji Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy MSWiA  Misja organizacji realizowana jest poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne, interwencyjne, a także pomocowe, do których zaliczyć można m.in.:

 Ochrona i readaptacja ofiar handlu ludźmi

 Podniesienie świadomości społeczeństwa o zjawisku handlu ludźmi

Podniesienie jakości prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych z udziałem małoletnich

 Usprawnienie współpracy transgranicznej organizacji pozarządowych

“Możesz zdecydować, by odwrócić wzrok, ale już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie widziałeś…”

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Social media

Odwiedź nas 

Polityka prywatności

Regulamin