Szkolenia

Fundacja Czas Wolności realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy służb mundurowych, organów ścigania, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i innych kluczowych interesariuszy odgrywających kluczową rolę we wzmacnianiu świadomości na przestępstwo handlu ludźmi.

Szkolenia w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi

Szkolenia z identyfikacji ofiar

Szkolenie dla studentów

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia z zakresu psychologii ofiar

Szkolenia dla specjalistycznych grup zawodowych

Szkolenia dla służb mundurowych

Szkolenia z identyfikacji ofiar

“Możesz zdecydować, by odwrócić wzrok, ale już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie widziałeś…”

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Social media

Odwiedź nas