Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1. Administrowanie danymi

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Czas Wolności (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: biuro@czaswolnosci.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

2. Inspektor danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: dzialprawny@dzialwolnosci.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zapewnienia działania, dalszego rozwoju naszego serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) umożliwienia założenia konta w Serwisie oraz przedstawienia informacji o działalności Administratora w ramach świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
c) w celu zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym< obsługi Twoich zgłoszeń, udzielania na Twoje żądanie informacji o projektach realizowanych przez Administratora na podstawie (art. 6 ust. lit. f RODO);
d) w celach marketingowych oraz handlowych pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na ten cel na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie
(art. 6 ust. lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) do momentu usunięcie konta w serwisie
b) do momentu przedawnienia roszczeń
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: dzialprawny@czaswolnosci.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do założenia konta w Serwisie lub dokonania kontaktu przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz handlowych nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Polityka cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja Czas Wolności ul. Piękna 66a/6, 00-672 Warszawa.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

1) zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności stron lub jej elementów;
2) zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne,
zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć
na stronie: https://https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

3) dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie:
http://support.
4|) mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji , np. w sieci reklamowej Google,
programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
5) zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
Google Analytics

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym serwisie obejmują:

1) remarketing w Google Analytics,

2) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,

3) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

4) zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy.

Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych
użytkowników.
W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings,
narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania

w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ustawienia plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku, gdy

Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie
ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia

w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych, w tym z Serwisu.
Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer

Firefox
Opera
Chrome
Safari